رسالت گروه صنعتی ویتانا این است که با بهبود زیرساخت‌ها، نوآوری و خلاقیت در تولید و توسعه و بهبود سرمایه انسانی، از طریق فناوری های نوین و استقرار نظام چابک، ضمن حفظ ارزش های اخلاقی به تولید محصولاتی پایدار در صنعت بپردازد که با در الویت قرار دادن سلامت جامعه، لذت را با تغذیه سالم در آمیخته و همچنین با توسعه کسب و کار به اشتغال زائی ودر نتیجه توسعه اقتصادی و پایدار کمک نماید.