pic

گواهینامه سیستم مدیریت امنیت غذایی

دارنده گواهینامه سیستم مدیریت امنیت غذایی از سازمان MTIC INTERCERT

pic

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت از سازمان MTIC INTERCERT

pic

گواهینامه سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

دارنده گواهینامه سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی از سازمان MTIC INTERCERT

HACCP & ISO 22000

 • سیستم ایمنی غذایی
 • شناسایی و ارزیابی خطرات مرتبط با مواد غذایی
 • تعیین نقاط کنترل بحرانی برای کنترل خطرات شناسایی شده
 • ایجاد یک سیستم برای نظارت بر نقاط کنترل بحرانی

گواهینامه زرین تجارت

مرتبط با طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی است که نشان می‌دهد گروه صنعتی ویتانا در بخش صادرات عملکرد درخشانی داشته است.

گواهی بین المللی صادرات به کشورهای اوراسیا

این گواهینامه بین المللی از طرف سازمان EAC دریافت شده و نشان دهنده ی صادرات به کشور های اوراسیا می باشد

گواهی صنعت سلامت محور

این گواهینامه در دومین همایش ملی صنعت سلامت محور دریافت شده و گواه این امر است که فرایندها و رویکرد گروه صنعتی ویتانا هم راستا با اهداف ارتقا سلامت در محصولات و خدمات است.

HALAL

سندی است که تضمین می‌کند محصولات و خدماتی که برای جمعیت مسلمان ارائه می‌شود، الزامات شریعت اسلامی را برآورده می‌کنند .

این ایزو به معنای ممیزی در زمینه موارد زیر و تایید آن می باشد:

 • تعریف، کنترل و بهبود فرایندهای درون شرکت
 • ایجاد نقش رهبری
 • برنامه ریزی نتایج و تغییرات مورد انتظار
 • شناسایی و رسیدگی به خطرات و فرصت ها
 • ایجاد اطلاعات مستند (روش ها، دستورالعمل های کاری، نقشه ها، پرونده ها، و غیره)
 • نظارت بر سیستم (اندازه گیری، ممیزی، بازبینی، و غیره)
 • پیدا کردن و حل مشکلات و علل آنها