مرکزیاراکپیمان نیکزاد 09187667992   حقوقی - شرکت پارسا ستاره نامدار مرکزی2132644علیرضا طیبی 09181615556 شروع 1401/10/1 خاتمه 1402/9/30اردبیلاردبیلصابر اسمعیلی 09141470864   حقوقی - شرکت آیدا مهر نوآوران آذربایجان2136869هاجر نعمتی شام اسبی 09147030143 شروع 1401/10/1 خاتمه 1402/9/30
نام استان نام شهر مدیر ناحیه شماره تماس مدیر ناحیه سرپرست ناحیه شماره تماس سرپرست ناحیه نوع قرارداد نمایندگی کد مشتری نام نماینده شماره تماس تاریخ شروع تاریخ خاتمه
آذربایجان غربی ارومیه صابر اسمعیلی 09141470864     حقوقی - شرکت یگانه پخش پیشتاز باختر 125568 جوانشیر بهادری 09143413197 1401/10/01 1402/09/30
خراسان شمالی بجنورد کاظم عسکری 09154440797     حقوقی - شرکت پارسا پخش آلاداغ 125543 علیرضا ذکریا ثانی 09155848002 1401/10/01 1402/09/30
خراسان جنوبی بیرجند کاظم عسکری 09154440797     حقوقی - شرکت تک ستاره خاوران 125563 محمد شریفی 09151601002 1401/10/01 1402/09/30
همدان همدان                    
هرمزگان بندرعباس و بندرلنگه رضا پورنخعی 09172298592     حقوقی - شرکت پردیسان تجارت ساحل جنوب 2151850 سجاد انصاری لاری 09171817515 1400/11/25 1402/09/30
کهکلویه و بویر احمد یاسوج     احسان کبیری نژاد 09367068180 حقوقی - شرکت تعاونی 5413 آرش پخش بشار 124187 آیت اله بدره 09177417068 1401/10/01 1402/09/30
کرمانشاه کرمانشاه     سجاد جعفری 09187559023 حقوقی - شرکت کیا پخش داریوش 2132626 داریوش چهری 09183313063 1401/10/01 1402/09/30
کرمان کرمان رضا پورنخعی 09172298592     حقوقی - شرکت پاکان پخش پیشرو کویر کرمان 125567 امیرحسین رستمی راوری 09131950367 1401/10/01 1402/09/30
کردستان سنندج صابر اسمعیلی 09141470864     حقوقی - شرکت آرا پخش زرین سنه دژ 2136866 میثم مرادی 09188710269 1400/11/03 1402/09/30
قم قم احسان عسکری حداد 09120690113     حقیقی - حسین شیرازی فردویی 2152133 حسین شیرازی فردویی 09123532263 1400/12/08 1402/09/30
سیستان و بلوچستان زاهدان مسعود دانائی 09120986653     حقوقی - شرکت اعتماد گستر برکت زاهدان 2146391 علی اصغر اعتمادیان مفرد 09151417547 1401/03/28 1402/09/30
سمنان سمنان احسان عسکری حداد 09120690113     حقوقی - شرکت طلوع مهر قومس 2152486 محمد فیروزی 09121319508 1400/12/19 1402/09/30
چهارمحال و بختیاری شهرکرد علی شهبازی 09133118427     حقیقی - حسین نصر اصفهانی 2154460 حسین نصر اصفهانی 09131661646 1401/04/15 1402/09/30
ایلام ایلام         حقوقی - شرکت پخش ماهر کار زاگرس 2152579 علی محمدی 09183445212 1402/01/01 1402/09/30
بوشهر بوشهر     احسان کبیری نژاد 09367068180 حقیقی - شاکر فهیمی 2154709 شاکر فهیمی 09174963140 1401/04/25 1402/09/30
لرستان بروجرد پیمان نیکزاد 09187667992     حقوقی - شرکت یگانه پخش فتاح 2136809 علی فتاح یگانه 09128692163 1401/10/01 1402/09/30
فارس شیراز محمد علیائی 09177902326     حقوقی - شرکت تکسان پخش اسطوره پارسه 2136717 مسعود عزیزی 09171281117 1401/10/01 1402/09/30
زنجان زنجان         حقوقی - شرکت کیمیا فرد پویا 124157 فرهاد محمد رفیعی 09128779610 1402/01/01 1402/09/30