محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

وعده دیدار ما 30 امین نمایشگاه بین المللی (اگروفود)

26 لغایت 29 خرداد ماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

درب جنوبی نمایشگاه

سالن 8

غرفه ویتانا (شماره 123)

منتظر حضور گرم شما هستیم.