عضو هیات مدیره شرکت ویتانا گفت: چشم انداز شرکت ویتانا این است که در چند سال آینده، دومین شرکت تولید بیسکوییت و شکلات در ایران شود.

عضو هیات مدیره شرکت ویتانا گفت: چشم انداز شرکت ویتانا این است که در چند سال آینده، دومین شرکت تولید بیسکوییت و شکلات در ایران شود.

رضا نادری قائم مقام شرکت ویتانا ضمن بیان این مطلب گفت: خطوط جدید تولید و ظرفیت ها همه به همین منظور ایجاد شده اند.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید در کارخانه یک فقط برای انواع بیسکویت شامل نرم، سخت، کراکر، پتی پور، مادر ایجاد و چیزی حدود 200 تا 250 تن تولید خواهد داشت.
نادری با اشاره به این مطلب که در کارخانه شماره یک چهار خط کامل در حال تولید هستند گفت: یک خط ناقص تولید و 2 خط شکلات نیز در کارخانه شماره یک فعال هستند و ما در حال تکمیل فرهای مجموعه نیز هستیم. با خرید خطوط جدید از هندوستان، اروپا و ترکیه و نصب در کارخانه کاسپین امیدواریم که تا پایان سال بتوانیم به اهداف خود برسیم.
وی با تاکید بر این مطلب که در حال حاضر خطوط تولید در چند شیفت فعالیت می کنند گفت: ما برای رسیدن به اهداف خود در سال 98 برنامه های مناسبی داریم و فکر می کنم از ویتانا در سال 98 خبرهای خوبی بشنوید.