هدف اصلی ویتانا در بازار دوم فرابورس

ویتانا وارد بازار سرمایه شد

هدف اصلی ویتانا در بازار دوم فرابورس

 محمد مهدی سماواتی، مشاور حوزه بازارسرمایه شرکت ویتانا در خصوص بازگشایی نماد شرکت ویتانا در بازار دوم گفت: امروز جلسه معارفه شرکت برگزار شد و امید است طبق برنامهریزی‌های صورت گرفته، هفتۀ آینده در بازار دوم فرابورس از طریق بازگشایی نماد، این اتفاق انجام پذیرد.

در روز بازگشایی ۳ درصدسهام شرکت معادل ۱۸ میلیون سهم عرضه خواهد شد. سماواتی با توجه به تغییرات توسعه‌ای شرکت بیان داشت: با توجه به شرایطی که پیش بینی کرده‌ایم و همچنین طی بازدیدی که اعضای بازار سرمایه داشتند ما تغییر و توسعه‌ای در جریان خواهیم داشت.

وی درخصوص هدف اصلی شرکت ویتانا اظهار داشت: یکی از مکانیزم‌های تامین مالی و نظام شفاف‌سازی در دنیا؛ بازار سرمایه است.

در همین خصوص می‌توان گفت هدف اصلی شرکت ویتانا هم همین موضوع است. ویتانا فرزند بورس است و از سال‌های گذشته در بازار سرمایه حضور داشته است و حال قرار است با بازگشت به بازار سرمایه این مسیر را هموار کنیم.

مشاور حوزۀ بازار سرمایه شرکت ویتانا ادامه داد: شرکت ویتانا درپروژه توسعه طی ۴-۳ سال آینده برنامه‌های توسعه مفصلی خواهد داشت که از مکانیزم بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می‌شود.

این امر متناسب با صرف سالانه مجموعه و تصمیمات هیات مدیره صورت می گیرد.یکی از اهدافی که در مجموعه به دنبال آن هستیم؛ ارتقا جایگاه فعلی در بازار دوم فرابورس است که طی مدت زمان کوتاهی به بازارهای بالاتر ارتقا یابیم.

سماواتی به بحث تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: کالاهای صنایع غذایی و مصرفی از این تحریم‌ها می‌توانند خیلی سالم‌تر عبور کنند هرچند مکانیزم‌های بانکی کار را برای ما سخت کرده است.

اما به هر حال بخش خصوصی در این زمینه هوشمندانه عمل می‌کند و راهکارهای خود را پیدا خواهد کرد. شرکت ویتانا هم از همین ظرفیت‌ها استفاده می کند.

صادرات امروز بازار جذابی برای ما است و به گفته مدیرعامل شرکت هدف ۴۰ درصدی در صادرات کل سبد فروشمان داریم و امیدواریم تا با تداوم سیاست آزاد شدن نرخ ارز بتوانیم این روند را ادامه دهیم. ولی تاثیر تحریم‌ها در پروژه توسعه، بحث فروش محصول و انتقال ارز به داخل یا خارج از کشور تاثیر بسیار ناچیزی داشته زیرا شرکت از قبل سیاست‌های پیش بینی برای خودش را انجام داده است.

منبع: فکر اقتصادی